Имало едно време момиче и момче.Тя много го обичала,но не искала той да узнава ,защото знаела , че приятелството в любов превръща се , но любовта в приятелство – рядко !

Много се измъчвала и всеки ден,когато се вглеждала в в сините му очи,тя онемявала и не знаела къде се намира.

Всеки път,когато той ѝ се усмихвал,тя не спирала да го гледа влюбено,но един ден доакто се смяла от окото ѝ потекло сълза. Момчето я попитало ” Какво става ?! ”, а тя отговорила , че това е сълза от радост , но в погледа ѝ личало ,че ЛЪЖЕ . На следващия ден се срещнали в асансьора.

Момчето със сини очи я погледнало,а тя всякаш бе потънала в синия мрак.Не се сдържала,хванала го за раменете и го целунала . За кратък миг тя усети топлината в сърцето си .След много време тя се бе почувствала щастлива.Момчето унемяло и си тръгнало.Беше го доста засрамяло. Тя отново бе почувствала тази хладнина в сърцето си,пак потънала в сълзи седи и плаче в ъгъла свита на кълбо.Момичето усещало,че сърцето ѝ се къса бавно на парченца. Синеокото момче също много я обичало.След тази случка той вече бе събрал сили и отишъл при нея да ѝ признае чувствата си.

НО ВЕЧЕ БЕ СТАНАЛО ТВЪРДЕ КЪСНО ЗА ЛЮБОВ !

Момчето влязнало в стаята и видяло кървавата локва около любимата си.Със сълзи на очи момчето отишло до нея и започнало да ѝ шепне на ухото ;  – Знаеш ли как те обичам,но нямах сили да ти го кажа в очите. Моля те, стани ! Ти за мене бе всичко на света . . ;( слънцето и луната , въздуха и водата , залеза и зората …..) ;х

Всеки ден на гроба ѝ той ходеше с разплакани очи , мълвейки , разкаиваше се  , защо бе толкова закъсняло да ѝ каже ,че е най-красивата жена на света , и че с нея той иска да прекара остатъка от живота си . .

Един ден момчето не издържало,отишло на гроба и крещейки извикал ; НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА МЕ РАЗДЕЛИ С ТЕБ.

Взел ножа и право д сърцето направил огромна дупка ,за да може когато отиде отвъд при любовта на живота си да има място и за нейното  сърце ! 🙂