Защо август?

Август е осмият месец от годината в григорианския календар и неговия предшественик, юлианският календар. Месец август първоначално е бил наречен Sextilis на латински, тъй като е бил шестият месец в древния римски календар. Името на месеца е променено на август в чест на Август Цезар през 8 г. пр.н.е.

Латинско име – Augustus mensis – месец август
Латински – sextilis mensis – шести месец
Англосаксонци – Weod Monath – месец на плевелите

История на август

В по-ранните версии на римския календар август е бил наричан Sextilis, шестият месец. Състои се от 31 дни. По-късно стана осмият месец с продължителност 29 дни, когато януари и февруари бяха добавени към годината. Юлий Цезар добавя два дни към месеца около 45 пр.н.е. По-късно е преименуван в чест на Август Цезар през 8 пр.н.е.

Осми месец в годината

Август е осмият месец в годината в Юлианския и Григорианския календар и е дълъг 31 дни. Счита се за най-натовареното време за туризъм, тъй като попада в основния период на лятната ваканция в училище. Това е сезонният еквивалент на февруари в противоположното полукълбо.

Август не започва в същия ден от седмицата като всеки друг месец в годината в общите години, а приключва в същия ден от седмицата като ноември всяка година. През високосните години август започва на същия ден като февруари и все още завършва на същия ден като ноември.

Родно цвете и камък

Родното цвете на август е гладиол или мак, който представлява красота, сила, любов, брак и семейство.